Mien Böker un CDs köönt Se bi mi sülvst bestelln:

Friedrich Ehlbeck
Schulstraße 20
27389 Lauenbrück
Tel.:04267 602
fidi.ehlbeckt-online.de

Wat köst de Spaaß ohn Papp un Porto?

 
  • 8 Euro för all plattdüütsch Böker
  • Porto 2 Euro
  • bit to dree vun miene plattdüütsch
    Böker köst dat uck nich mehr as twee €!
 
Düsse Böker un CDs sünd opstunns to kriegen:
  Titel
dat köst Porto
  De Döhr
8,00 € 2 €
  De Dösst 8,00 € 2 €
  De Bull wör dull 8,00 € 2 €

Bild ankieken!

  De Mahltied 8,00 € 2 €
  De böse Welt 8,00 € 2 €
  Mien Handy 8,00 € 2 €
  Dat grote Glück 8,00 € 2 €
  Dicke Frünnen ... 8,00 € 2 €
  CD Ehlbecks Fidi vertellt
8,00 € 2 €
  Casett Ehlbecks Fidi vertellt 8,00 € 2 €
  Die sündige Landwirtschaft 13,80 € 2 €
  CD: Lachen is ne Medizin...
...de gifft dat nich op Krankenschien
12,50 € 2 €
         
Betahl-Henwies:    
    Wenn man wat bestellt bi mi,
denn legg ick dor ne Reken bi.
Bi mi is dat noch so bestellt:
"Toerst de Woor un denn dat Geld."
So heff ick dat mol lehrt
un dat hett sick bi mi bewährt.
In Vörut nehm ick ungeern an.
Man öberwiest dat achteran.